KIEROWNIK PROJEKTU

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera – kierownik Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (psychologia, kulturoznawstwo). Laureatka stypendium rządu francuskiego (Cotutelle), stopień doktora (psychologia kliniczna, psychologia zdrowia) uzyskała w Université Paul Verlaine – Metz.
Jej badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Francja). Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera wniosła pionierski wkład w badania nad ortoreksją psychiczną w Polsce i przyczyniła się do znacznego podniesienia poziomu badań prowadzonych obecnie na świecie.
Autorka ponad 130 publikacji z zakresu psychologii jedzenia, w tym pierwszego polskojęzycznego podręcznika Psychodietetyka (PZWL, 2020).

 

Projekt badawczy jest realizowany w ramach współpracy międzynarodowej z prof. Jamesem J. Grossem, światowej sławy psychologiem, jednym z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie emocji i ich regulacji, z Department of Psychology, Stanford University.

Prof. James J. Gross – dyrektor Stanford Psychophysiology Laboratory. Absolwent Yale University (filozofia). Stopień doktora (psychologia kliniczna) uzyskał w University of California, Berkeley. Laureat wielu nagród, m.in. American Psychological Association, Western Psychological Association, Society for Psychophysiological Research. Kierownik licznych projektów badawczych finansowanych przez National Institutes of Health, National Science Foundation, Institute of Education Sciences. Autor ponad 500 publikacji naukowych z zakresu psychologii emocji, w tym Handbook of Emotion Regulation (Guilford, 2007).

 


Dr Daniel O’Leary – adiunkt badawczy (postdoc) w University of Chicago Booth Business School. Absolwent Northwestern University (psychologia, literatura angielska). Stopień doktora (psychologia) uzyskał w Stanford University.
Jego badania koncentrują się na czynnikach psychospołecznych (m.in. afekt, poczucie własnej skuteczności) i środowiskowych (m.in. status społeczno-ekonomiczny) umożliwiających skuteczną samoregulację. Laureat nagród m.in. Norman H. Anderson Research Grant, Stanford Graduate Research Fellowship. Autor publikacji naukowych, m.in w Psychological Inquiry.