2021

2020

2022

 • Brytek-Matera A., O’Leary D., Jagielski P., Mróz M., Szubert J., Gross J.J. (2022). Dietary intake and emotional eating in healthy women: results from the 14-day food diaries in a real-life context. International Psychological Applications Conference and Trends 2022 (InPACT 2022). Madeira, Portugal.
 • Brytek-Matera A., Czepczor-Bernat K., Bronowicka P., Modrzejewska A., Modrzejewska J., Szymańska P., Waliłko J. (2022). Eating behaviour among adults with different levels of emotional suppression and eating disorder symptomatology. The 30th European Congress of Psychiatry “Linking clinical practice and research for better mental health care in Europe” (Virtual EPA2022).

 • Mróz M., Werner K., Szubert J., Gross J.J., Brytek-Matera A. (2022). Anxiety, impulsivity, and unhealthy eating among adult women. The 17th European Congress of Psychology “Psychology as the Hub Science: opportunities and responsibility”. Ljubljana, Slovenia.

2021

 • Brytek-Matera A. (2021). Emotion dysregulation and its connection with abnormal eating pattern: pathways from negative emotions to weight status. The 20th WPA World Congress of Psychiatry (Virtual Congress).
 • Brytek-Matera A. (2021). Jedzenie pod wpływem emocji, zaburzenia odżywiania i zaburzenia nastroju w dobie pandemii. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością pt. „Obesitologia wczoraj, dziś i jutro”. Wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
 • Brytek-Matera A. (2021). Nieadaptacyjne style jedzenia: kiedy jedzenie przestaje pełnić swoją podstawową funkcję. III Dni Świadomości Żywieniowej. Wykład na zaproszenie Wydziału Nauki o Żywności oraz Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Brytek-Matera A. (2021). Współzależność emocje-jedzenie i jej znacząca rola w wybranych jednostkach nozologicznych. 46 Zjazd Psychiatrów Polskich pt. „Psychiatria w obliczu zmian”. Szczecin.
 • Brytek-Matera A., Bronowicka P., Waliłko J. (2021). Restraint theory: significance of rumination. The 29th European Congress of Psychiatry “Personalising and integrating mental health care in the digital area” (Virtual Congress). European Psychiatry 64(S1), Abstracts of the 29th European Congress of Psychiatry, pp. S179 – S180.
 • O’Leary D., Brytek-Matera A., Gross J. (2021). Negative affect, affect regulation, and food choice: a value-based decision-making analysis. The 29th European Congress of Psychiatry “Personalising and integrating mental health care in the digital area” (Virtual Congress). European Psychiatry 64(S1), Abstracts of the 29th European Congress of Psychiatry, pp. S113 – S114.

2020

 • Brytek-Matera A. (2020). The effect of negative emotions on food intake and maladaptive eating behaviour: a literature review. The 10th Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences. Tokyo, Japan.

2021

 • Brytek-Matera A. (2021). Effets délétères des comportements alimentaires sur la santé: une perspective transdiagnostique [Problematic eating-related health outcomes and behaviours: a transdiagnostic perspective]. Wykład wygłoszony na zaproszenie Laboratory of Psychology (EA 4139), University of Bordeaux.
 • Brytek-Matera A. (2021). From healthy eating to detrimental extremes: psychological profiles of vegetarian and non vegetarian dietary patterns. Wykład wygłoszony na zaproszenie School of Human and Social Sciences, University of West London.
 • Brytek-Matera A. (2021). Orthorexia nervosa in clinical and non-clinical samples (2021). Wykład wygłoszony na zaproszenie Department of General Psychology, University of Padova.

2020

 • Brytek-Matera A. (2021). L’obsession d’une alimentation saine: une approche fondée sur les preuves [Healthy eating obsession: an evidence based approach]. Wykład wygłoszony na zaproszenie Laboratory of Psychology, Health and Quality of Life (EA 4139), University of Bordeaux.

2019

 • Brytek-Matera A. (2019). A transdisciplinary approach to orthorexia nervosa. Wykład wygłoszony na zaproszenie Dietetics and Clinical Nutrition Laboratory at the Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, University of Pavia.
 • Brytek-Matera A. (2019). Eating-related behavior and its determinants: theory and research. Wykład wygłoszony na zaproszenie Department of Psychology, Stanford University.